* Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Hôm nay 17.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thơi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Hồng Quảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có ông Phạm Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. Dự thảo báo cáo đã chỉ ra những mặt thuận lợi và khó khăn của tỉnh cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Theo dự thảo báo cáo, kinh tế - xã hội ở tỉnh ta duy trì được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,41%, trong đó nông nghiệp và thủy sản tăng 0,22%, công nghiệp và xây dựng tăng 7,95%, thương mại dịch vụ tăng 11,82%. Thu ngân sách ước đạt 2.850 tỷ đồng. Trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, giải quyết việc làm có những chuyển biến tích cực. Ước tính 6 tháng đầu năm tạo việc làm mới cho gần 9 nghìn lao động, đào tạo nghề cho trên 20 nghìn lao động. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần minh bạch trong hoạt động ở các cơ quan hành chính của tỉnh… 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang giao thông, thủy lợi… còn diễn ra; chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa theo kịp yêu cầu; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cả về số người chết và bị thương…
Về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về giảm tiền thuê đất, miễn giảm một số loại thuế; tăng cường công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
Phát biểu kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Thông cho rằng: Mặc dù tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh ta đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, về thu ngân sách; phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Về việc đẩy nhanh các dự án hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn cũng như việc hỗ trợ xi măng cho làm đường giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần thống nhất số liệu, báo cáo đầy đủ. Trong báo cáo cần nêu rõ những mặt đã đạt và chưa đạt được, không né tránh khuyết điểm, hạn chế; các sở ngành, địa phương cần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục, tránh gây phiền hà cho cá nhân và doanh nghiệp đến làm việc…
Tại hội nghị, các tờ trình về việc điều chỉnh số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, khu phố; Tờ trình về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2013; Tờ trình về quy định đối tượng, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh đã được các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn. Sau khi thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thông kết luận: Đối với nội dung tờ trình về việc điều chỉnh số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, khu phố: Cần bố trí một số chức danh công chức xã kiêm nhiệm thêm chức danh và tăng thêm phụ cấp cho cán bộ làm công tác kiêm nhiệm đó. Về chức danh và  đối tượng cụ thể cũng như mức tiền chi hoạt động ở thôn sẽ giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính xây dựng trình sau; cơ bản nhất trí với mức phụ cấp theo tờ trình đối với phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn. Về tờ trình phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2013, trên cơ sở căn cứ số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc, số lượng các đơn vị hành chính trực thuộc và tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, năm 2013 Bộ Nội vụ giao tỉnh Hưng Yên 1.894 biên chế, giữ nguyên so với năm 2012. Đối với tờ trình quy định phương án thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đối tượng phải chịu phí đường bộ là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đều phải chịu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đăng ký, sử dụng trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp được miễn phí là xe công vụ của lực lượng công an, quốc phòng, xe của chủ phương tiện là hộ nghèo. 
Những vấn đề được đưa ra bàn, thảo luận và xem xét tại hội nghị này sẽ được UBND tỉnh tổng hợp báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XV.
Phương Minh