Theo lời mời chính thức của Lãnh đạo Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên, ngày 20 - 21 tháng 7 năm 2012, đoàn cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên do Chủ tịch Đặng Đình Quân dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

Theo lời mời chính thức của Lãnh đạo Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên, ngày 20 - 21 tháng 7 năm 2012, đoàn cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên do Chủ tịch Đặng Đình Quân dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Xuân Tốt - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn đã tiếp đón đoàn Hiệp hội DN tỉnh Hưng Yên và giới thiệu về tình hình phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, hai Hiệp hội đã bàn về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Diễn đàn các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 6 vào tháng 10 năm 2012 tại Thái Nguyên do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức.

 

Hai bên đã bàn một số phương hướng hợp tác giữa hai Hiệp hội trong thời gian tới. Mong muốn của Lãnh đạo hai Hiệp hội là nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động, tổ chức, quản lý Hiệp hội, tăng cường hợp tác, liên kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh, hai Hiệp hội. Trong 2 ngày, đoàn cán bộ của Hiệp hội ND Hưng Yên cũng đã đi thăm, tham khảo một số doanh nghiệp và mô hình làm kinh tế của tỉnh bạn./.