Tên gọi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên
Tên Tiếng Anh: Hung Yen Business Association
Tên viết tắt: H.Y.B.A
Địa chỉ: Số 2 đường Tân Nhân - TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321.565346; Fax: 0321.565511
 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cho phép thành lập theo quyết định số 2586 QĐ - UB ngày 27 tháng 10 năm 2004 và phê duyệt Điều lệ theo quyết định số 440 QĐ – UB ngày 9 tháng 3 năm 2005. Tên gọi chính thức là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và tên tên Tiếng Anh: Hung Yen Business Association.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, các cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, dạy nghề, dịch vụ và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tự nguyện cùng nhau thành lập Hiệp hội để phối hợp và hỗ trợ nhau trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên, góp phần mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên hoạt động độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình. Có tài khoản riêng, có con dấu riêng.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên là thành viên chính thức của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, là Hội viên chính thức của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, có quan hệ hợp tác với nhiều Hiệp hội và tổ chức chuyên ngành trong và ngoài tỉnh.

Từ ngày chính thức hoạt động ( tháng 1 năm 2005) đến nay, Hiệp hội đã kết nạp được gần 300 doanh nghiệp là Hội viên chính thức. Một tổ chức cơ sở trực thuộc là Hội Doanh nghiệp Văn Lâm.

Kết quả hoạt động trong thời gian qua, vị trí, vai trò của Hiệp hội ngày càng được khẳng định là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Bản tin “ Doanh nghiệp - Doanh nhân Hưng Yên” cơ quan của Hiệp hội phát hành hàng tháng, mỗi tháng phát hành 500 bản phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và bạn đọc, được các bạn đọc và doanh nghiệp hoan nghênh.

Thay mặt toàn thể doanh nghiệp hội viên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm, tạo mọi điều kiện cho Hiệp hội hoạt động, của Tỉnh Uỷ, HĐND và UBND tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của Tỉnh và Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, bạn bè và đồng nghiệp xa gần... đã hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, bạn bè đồng nghiệp xa gần để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thật sự là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên, là cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức, góp phần tích cực cùng với nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

TM HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

 

            Chủ tịch

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Xem thêm: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2016