HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Hung Yen Business Association

Hội viên Lãnh đạo hội

Lãnh đạo hội

image

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Chủ Tịch Hiệp Hội

image

Trần Quốc Hưng

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội