Thẩm quyền của cơ quan chức năng trong việc gia hạn nộp thuế; mức phạt chậm nộp thuế là 2 nội dung chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 15-8 khi thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan dự.

Sẽ áp dụng Luật Quản lý thuế từ ngày 1-7-2013
(16/8/2012)

Thẩm quyền của cơ quan chức năng trong việc gia hạn nộp thuế; mức phạt chậm nộp thuế là 2 nội dung chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến ngày 15-8 khi thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành liên quan dự.

Trong chương trình làm việc, quan điểm của Ủy ban tài chính ngân sách của QH (cơ quan thẩm tra) và Bộ Tài chính (Ban soạn thảo) luật này còn khác nhau về thẩm quyền của cơ quan chức năng trong việc quyết định gia hạn nộp thuế. Trước ý kiến của Bộ Tài chính “Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế”, nhiều thành viên UBTVQH cho rằng, trong nhiều năm gần đây, việc thường xuyên áp dụng biện pháp gia hạn nộp thuế đã gây ảnh hưởng, khó khăn trong cân đối ngân sách theo dự toán đã được QH phê chuẩn và việc áp dụng gia hạn nộp thuế đại trà là chưa phù hợp với quy định tại Điều 49 của Luật Quản lý thuế hiện hành (chỉ gia hạn theo từng trường hợp cụ thể). Vì vậy, nên quy định theo hướng: việc gia hạn nộp thuế đối với từng tập đoàn, doanh nghiệp giao Chính phủ quyết định. Trường hợp gia hạn thuế mang tính điều chỉnh chính sách, áp dụng trên diện rộng thì giao UBTVQH xem xét, quyết định.

Liên quan đến các mức phạt đối với việc khai thiếu thuế, UBTVQH thống nhất, đây là hành vi trốn thuế, cần được xử lý nghiêm. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức luỹ tiến: 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày. 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

Theo dự kiến ban đầu, dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế dự kiến được áp dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, do yêu cầu cấp bách, Bộ Tài chính cũng đã cam kết sẽ hoàn thiện, trình QH thông qua và ban hành các văn bản liên quan để áp dụng luật mới từ 1-7-2013.

Theo VOV