Ngày 30.7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hưng Yên đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Ngày 30.7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b
Ông Nguyễn Văn Phóng, các đại biểu và doanh nhân dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, các hội ngành nghề, làng nghề đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với doanh nghiệp, chất lượng các hoạt động tiếp tục được nâng cao, thực hiện đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh; tập hợp phản ánh kịp thời những khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp. Hiệp hội đã tổ chức được 5 chương trình đào tạo, tập huấn chuyên đề.

 

Trong những tháng cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị của doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền, truyền thông kiến thức pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 9.7.2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hiệp hội triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động và các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời báo cáo với các lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các hội và doanh nghiệp.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp, hội làng nghề các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Doanh nghiệp cần phải đề xuất với tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Hiệp hội chủ động tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề có sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân. Các sở, ngành liên quan đề xuất với UBND tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề với doanh nghiệp.

 

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

 

Đào Ban - Báo Hưng Yên