Trong 2 ngày 29 và 30.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh…

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần này giúp các vị lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong cả nước. 

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải nghiêm túc học tập, quán triệt nội dung của các nghị quyết. Các tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

 

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, tập trung nhấn mạnh về tình hình, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cũng như việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.

 

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh ta, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị, hoàn thành tốt bài thu hoạch sau khi học tập. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương trên cơ sở chương trình, kế hoạch của cấp trên, lựa chọn các nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và lãnh đạo triển khai đạt hiệu quả thiết thực nhất…

 

Ngày 30.11, hội nghị tiếp tục nghe giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

 

Lê Hiếu