HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN VĂN LÂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2011 – 2016

Trong 2 ngày 01 và 02 tháng 10 năm 2011, Hội doanh nghiệp Văn Lâm đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tới dự và chỉ đạo có có đồng chí Đặng Đình Quân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên; các Đồng chí Lãnh đạo đại diện cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện cũng về dự và chỉ đạo Đại hội.
            Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Hội doanh nghiệp Văn Lâm tổ chức Đại hội lần II nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội khoá I (nhiệm kỳ 2007 – 2011) và phương hướng hoạt động của Hội khoá II (nhiệm kỳ 2011 - 2016).      


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Doanh nghiệp huyện Văn Lâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra. Hội đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, hình thức hoạt động; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động hỗ trợ về vốn, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết đầu tư, kinh doanh; tổ chức tư vấn thương mại, nâng cao cạnh tranh, đồng thời liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…


Công tác phát triển hội viên luôn được Ban thường trực, Ban chấp hành Hội triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau: thông qua hội viên giới thiệu và thông qua các các hoạt động thiết thực do Hội tổ chức......  Tổng số hội viên hiện nay là hơn 100 hội viên. Nhiều hội viên và doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao trình độ quản lý, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, tạo được sự tăng trưởng ổn định và bền vững, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện.


Cũng trong nhiệm kỳ qua, các doanh nghiệp và hội viên tích cực tham gia các các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ các địa phương xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, nạn nhân chất độc da cam… Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân được các Bộ, ngành, TƯ và UBND tỉnh khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong sản sản xuất, kinh doanh và làm tốt công tác xã hội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tai, hạn chế trong công tác phát triển hội viên và hoạt động của Hội, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.


Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành hội Doanh nghiệp Văn Lâm khoá II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) là những doanh nhân, người sử dụng lao động tiêu biểu, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Đồng chí Lê Văn Sơn  - Giám đốc Công ty SXKD TM Vạn Xuân, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Văn Lâm khoái I nhiệm kỳ 2007 – 2011 được tái nhiệm làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp Văn Lâm lần thứ II (nhiệm kỳ 2011 - 2016).


Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Văn Lâm lần thứ II (nhiệm kỳ 2011 – 2016) với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và Phát triển”, lực lượng Doanh nhân huyện Văn Lâm sẽ đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong ngôi nhà chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng  và nhiệm vụ Đại hội đã đề ra để xây dựng Hội Doanh nghiệp Văn Lâm không ngừng lớn mạnh và phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh ./.