Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn "Pháp luật lao động trong quản lý nhân sự tại doanh nghiệp"

Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật lao động  trong quản lý nhân sự tại doanh nghiệp”. 
Lớp tập huấn được diễn ra trong thời gian 01 ngày, tại hội trường Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên do Tiến sĩ luật học Đỗ Ngân Bình chủ trì đã thu hút được đông đảo các đại biểu tham dự là các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp, Hội làng nghề, Hội ngành nghề trên địa bàn toàn tỉnh.
Nội dung được đề cập đến trong quá trình tập huấn đó là những quy định của Nhà  nước, chính sách pháp luật bảo hiểm đối với người lao động. Các vấn đề thực tiễn khó khăn vướng mắc trong giải quyết chế độ, tranh chấp giữa giới sử dụng lao động và người lao động được đưa ra thảo luận sôi nổi tại Hội nghị.