Trong tháng 8, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được trên 186,9 tỷ đồng, giảm trên 38% so với tháng 8.2011. Trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ước đạt 135,3 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 51,5 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 2.311 tỷ đồng

Trong tháng 8, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được trên 186,9 tỷ đồng, giảm trên 38% so với tháng 8.2011. Trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ước đạt 135,3 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 51,5 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện ước đạt trên 2.311 tỷ đồng, giảm trên 14% so với cùng kỳ năm 2011, đạt gần 50% dự toán cả năm. Trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ước đạt 1.869 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán, giảm 10,7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 442 tỷ đồng, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân dẫn đến kết quả thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa chậm, hàng tồn kho lớn… khiến cho số thuế phát sinh thấp, nhiều doanh nghiệp hoạt động không có lãi, số doanh nghiệp nợ thuế có chiều hướng tăng…

Đào Thắm

 

;
  • Chia sẻ
  • Bản in
Ý kiến của bạn(Vui lòng gõ tiếng việt có dấu)