HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Hung Yen Business Association

Tin trong nước

Tin trong nước

THỦ TƯỚNG VÀ DOANH NGHIỆP 2022: Bốn kiến nghị từ VCCI

Tại Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp tổ chức ngày 11/8, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã đưa ra 4 kiến nghị nhằm tháo gỡ nút thắt cho doanh nghiệp trong thời gian tới....

Văn hóa kinh doanh cần đi trước văn hóa quản lý

Văn hóa doanh nghiệp cần phải đi trước văn hóa quản lý Nhà nước để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cam kết hội nhập buộc tất cả phải thay đổi theo.

Doanh nhân Việt và sứ mệnh “vượt trước”

Để trở thành doanh nhân dân tộc thì phải biết đặt lợi ích quốc gia, đồng bào, sự tự cường dân tộc thành mục tiêu, động cơ chi phối việc làm giàu cá nhân....

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp: Đi cùng nhau, tất cả cùng chiến thắng

Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp, với chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững". Hội ngh...

Liều thuốc nào cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 'mau lớn'?

Tại Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững", ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doan...

Bộ Tài chính chủ động rà soát chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc chủ động rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị các cấp thẩ...

Thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG)....

Đã bố trí được 136.000 tỷ đồng vốn từ Chương trình phục hồi

Chính phủ đã thông qua danh mục dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, trình Quốc hội ngay ngày 9/8/2022.

Nhiều chính sách kinh tế cần được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới

Trong bối cảnh toàn cầu đang rất bất ổn, nhiều chính sách kinh tế của Việt Nam cần được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thay đổi.

Triển khai chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Chiều 9.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Bộ Xây dựng không còn Vụ Quản lý doanh nghiệp

Theo Nghị định mới của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, cơ quan này sẽ giảm từ 25 đơn vị hiện nay xuống còn 19....

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025....