Thủ tướng vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh; theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng: Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh
Ảnh minh họa

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 5/9/2022 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện các nhiệm vụ khác về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh gồm lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo./.

Theo TTXVN / Thời báo Tài chính Việt Nam

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuong-thanh-lap-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-tang-truong-xanh-112072.html