Ngày 25.26/5, tại thành phố Hưng Yên, Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tặng hoa chúc mừng đại hội  

 

Hội Nữ doanh nhân tỉnh được thành lập ngày 8.1.2010, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Hưng Yên. Từ khi thành lập đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, Hội đồng nữ doanh nhân Việt Nam, sự lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên nói chung, trong đó có cộng đồng doanh nhân nữ Hưng Yên ngày càng phát triển bền vững. 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, hội phấn đấu 100% hội viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh. Đến năm 2027, tổng số hội viên chính thức của hội tăng 1,5 lần so với năm 2022; thành lập mới từ 5 chi hội, câu lạc bộ nữ doanh nhân cấp huyện trở lên. Hàng năm, đóng góp ít nhất từ 2 ý tưởng sáng tạo, tham mưu đề xuất góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Hội Nữ doanh nhân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hội Nữ doanh nhân tỉnh sớm kiện toàn công tác tổ chức hội. Đẩy mạnh phát triển các chi hội ở các địa phương để các nữ doanh nhân có thêm cơ hội tham gia và mở rộng hoạt động của hội. Tích cực tuyên truyền, vận động các nữ doanh nhân tham gia hội, phấn đấu đa số nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để thực sự là trung tâm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh, trí tuệ và liên kết các nữ doanh nhân của tỉnh. Tăng cường đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông lệ, luật pháp quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) để hội viên thực hiện nghiêm túc, giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo đảm an toàn kinh doanh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ gợi mở hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội để vừa tranh thủ sự hỗ trợ phát triển, tận dụng cơ hội kinh doanh vừa bảo đảm thực thi các quyền của phụ nữ. Tích cực vận động hội viên, các nữ doanh nhân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội; tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nữ doanh nhân tỉnh và đại biểu dự Đại hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Nữ doanh nhân tỉnh và đại biểu dự Đại hội

 

Trước đó, tại phiên khai mạc ngày 25.5, Đại hội đã suy tôn bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Nữ doanh nhân tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu BCH Hội Nữ doanh nhân tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại phiên họp thứ nhất, BCH hội đã bầu Ban Thường trực, Ban Kiểm tra và chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.