Ngày 13.4, BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 17. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bàn công tác nhân sự, nội dung, chương trình Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã miễn nhiệm, bầu bổ sung 7 Ủy viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, giới thiệu danh sách bầu BCH, dự kiến bầu chức danh Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận phục vụ đại hội. Theo dự kiến, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trong 2 ngày, 24 và 25.4 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với các nội dung, chương trình theo điều lệ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa các ủy viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu bổ sung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là đại diện, cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng. Vì vậy, nhiệm kỳ đại hội tới, BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, đồng thời phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ…