Ngày 10.12, Hội doanh nghiệp huyện Phù Cừ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ về hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Hiền, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Phù Cừ.

Phát biểu khai mạc buổi đào tạo, đồng chí Hoàng Văn Hiền khẳng định: Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam cũng như tỉnh Hưng Yên và đặc biệt là trên địa bàn huyện Phù Cừ của chúng ta nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực trạng ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn huyện Phù Cừ còn nhỏ lẻ, yếu và cần những chính sách phù hợp để phát triển.

Hiện nay, một số ngành công nghiệp có thế mạnh của huyện như dệt may, da giày, máy móc công nghiệp… hầu như chưa có công nghiệp hỗ trợ đi kèm, nên phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến sản xuất nhiều khi còn manh mún, bị động, chi phí sản xuất cao.

Lớp đào tạo cho trên 30 học viên về những nội dung như: Nhận diện và đánh giá các rủi ro, mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động sản xuất; giới thiệu về hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2018 và phương pháp triển khai hệ thống tại các doanh nghiệp; phân tích tình huống thực tế và bài học rút ra tại các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý rủi ro…

Đồng chí Hoàng Văn Hiền phát biểu tại lớp tập huấn

Đồng chí Hoàng Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Phù Cừ mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức và sớm áp dụng hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000:2018; các doanh nghiệp sẽ thiết lập được các điểm kiểm soát, mối nguy cơ trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình, từ đó xây dựng các chiến lược phòng ngừa, cũng như có cơ sở nền tảng để thường xuyên cải tiến và điều chỉnh hệ thống quản lý nhằm bảo đảm hiệu lực và hiệu quả.

Theo Nguyễn Thị Hà - Văn phòng Hội doanh nghiệp Phù Cừ