Ngày 17.7, HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Lâm, Khoái Châu: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

Đăng ngày 18 - 07 - 2018

  * Ngày 17.7, HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên.

 

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thành phố Hưng Yên đạt được kết quả tích cực. Giá trị sản xuất đều có mức tăng trưởng khá, trong đó nông nghiệp, thủy sản tăng 2,6%, công nghiệp – xây dựng tăng 11,76%, thương mại, dịch vụ tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82,3% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… tiếp tục được duy trì và phát triển, diện mạo đô thị và nông thôn mới trên địa bàn được tập trung đầu tư xây dựng theo hướng khang trang, hiện đại. 

 

Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung triển khai thực hiện các đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020; tập trung đầu tư xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới; chủ động thực hiện tốt các phương án phòng, chống lụt, bão, úng... 

 

* Trong 2 ngày 17 và 18.7, HĐND huyện Văn Lâm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có các ông: Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

v

Các đại biểu dự kỳ họp

 

6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách ước đạt trên 737 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng; công tác giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,29%...

 

6 tháng cuối năm 2018, huyện Văn Lâm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đồng thời huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi…; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Phấn đấu cuối năm 2018, Văn Lâm được công nhận là huyện nông thôn mới. 

 

* Ngày 17.7, HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 5, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch năm, thương mại, dịch vụ ước đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt gần 192 tỷ đồng, đạt 79,54% so với dự toán. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 

6 tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa và vụ đông. Làm tốt công tác quy hoạch các cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông. Tiếp tục thực hiện quyết liệt giải toả các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế theo quy định...

 

 

Nguồn: baohungyen.vn