Ngày 11/7, tại hội trường trụ sở HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc kỳ họp thứ sáu- HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Đăng ngày 11 - 07 - 2018

   Ngày 11/7, tại hội trường trụ sở HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Dự kỳ họp có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Tại kỳ họp các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; các đại biểu sẽ nghe các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề, trong đó có những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, như: Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; Nghị quyết quy định về hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng;... Để kỳ họp hoàn thành tốt chương trình, nội dung và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có chất lượng, khả thi, sát với điều kiện thực tế của tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào từng nội dung, để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua Nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, sát đúng với tình hình thực tiễn, tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp đó, ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh tăng 8.68%; giá trị sản xuất: Công nghiệp, xây dựng tăng 9.99%; thương mại và dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%; tổng vốn đầu tư phát triển 14.069 tỷ đồng, tăng 9,33%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 15.028 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.370 triệu USD, tăng 16,9%; thu ngân sách ước 5.855 tỷ đồng, tăng 10,7%; chi ngân sách ước đạt 4.366 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đến nay có 92 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, trong đó 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 18 tiêu chí/xx, tăng 0,3 tiêu chí so với cuối năm 2017.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh có 37 giải học sinh giỏi cấp quốc gia; 798 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; có thêm 28 trường đạt chuẩn quốc gia. Tạo việc làm trong nước cho 9.371 người; xuất khẩu 1.734 lao động; tuyển sinh, dạy nghề cho 21.171 người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,02%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch ở nông thôn đạt 67%, tăng 6,5%, ở thành thị đạt 74,92%, tăng 6,62%. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... 

Tiếp theo, ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyets  bổ sung Quy hoạch khu vực thăm dỏ, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của HĐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020-2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018;  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc tỉnh Hưng Yên năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Quy định hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thội việc theo nguyện vọng.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

HĐND tỉnh đã nghe đại diện Tòa án nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo công tác của  MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp đã tiến hành cho miễm nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bảo đảm đúng quy định. 

Ngày mai 12.7, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ hai. Theo dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp, các đại biểu thảo luận ở tổ; các cơ quan hữu quan trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

 

Hungyen.gov.vn