Thực hành tốt Đối thoại xã hội và thương lượng tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, phát triển bền vững là quyền và trách nhiệm của Người sử dụng lao động - Công đoàn- Người lao động

Thực hành tốt Đối thoại xã hội và thương lượng tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, phát triển bền vững là quyền và trách nhiệm của Người sử dụng lao động - Công đoàn- Người lao động.

Ngày 07/12/2017, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm việc với đại diện "Dự án thúc đẩy đối thoại xã hội và thương lượng tập thể trong ngành dệt may". Dự án triển khai trong thời gian 04 năm (2018 - 2022). Được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Hà Lan, đầu năm 2018 -2022,cùng với sự tham vấn của Sở Lao động TBXH tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ dự án. Với những hoạt động sẽ triển khai trong khuôn khổ dự án như người lao động được đào tạo tay nghề và các kỹ năng, doanh nghiệp được giới thiệu dây truyền cải thiện năm suất lao động, đối thoại và thương lượng đưa ra bản thỏa ước lao động chung của nhóm doanh nghiệp có đặc điểm tương đồng, Mong đợi của dự án tạo được mối quan hệ lao động tốt hơn, người lao động có cuộc sống tốt hơn, Doanh nghiệp Hưng Yên tiếp cận được nhiều hơn nữa các nhãn hàng lớn của các nước phát triển, năng suất lao động được nâng cao, quan hệ lao động được thắt chặt, ổn định an ninh chính trị, tránh đình công, lãn công, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững. 

Hà Hương