Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đảng ủy - Ban Giám đốc Viettel Hưng Yên do đồng chí Ngô Văn Tuyến - BTĐU- Giám đốc đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan Báo chí của trung ương và địa phương tại địa bàn Tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đ/c Giám đốc Viettel Hưng Yên đã chỉ đạo các Viettel huyện/TP tổ chức chúc mừng các đài phát thanh huyện. Viettel Hưng Yên thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động gắn kết giữa đơn vị và các cơ quan truyền thông, báo chí trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh Viettel tới tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đảng ủy - Ban Giám đốc Viettel Hưng Yên do đồng chí Ngô Văn Tuyến - BTĐU- Giám đốc đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan Báo chí của trung ương và địa phương tại địa bàn Tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đ/c Giám đốc Viettel Hưng Yên đã chỉ đạo các Viettel huyện/TP tổ chức chúc mừng các đài phát thanh huyện. Viettel Hưng Yên thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động gắn kết giữa đơn vị và các cơ quan truyền thông, báo chí trong các hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh Viettel tới tầng lớp nhân dân trong tỉnh Hưng Yên.

Nguồn: Đinh Đức Dũng - Viettel Hưng Yên