Ngày 26/8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có buổi làm việc cùng cùng đoàn làm việc của Ban đối ngoại TW, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đối ngoại.

Đoàn làm việc Ban đối ngoại trung ương, do đồng chí Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn làm việc với VCCI. (ảnh: Gia Nguyễn)

Phát biểu tại buổi gặp, ông Lê Hoài Trung - UBTW Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương cho biết, vào những năm tháng đổi mới, Phòng Thương mại và Công nghiệp đã đi đầu trong thu hút đầu tư nước ngoài và cũng đóng vai trò quan trọng trong vấn đề tham mưu chính trị.

Bên cạnh đó, với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI cũng đã đi đầu trong phát triển quan hệ thương mại quốc tế.

Ông Lê Hoài Trung cũng cho biết, vừa qua Ban đối ngoại đã được giao một nhiệm vụ chính trị mới về hoạt động đối ngoại nhân dân, có nhiệm vụ được giao trong đó liên quan đến VCCI. Buổi gặp làm việc chính là để 2 bên hiểu rõ nhau, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, hỗ trợ đôi bên.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cho biết trong thời gian qua, VCCI luôn chủ động duy trì, mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức xúc tiến các nước, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. VCCI cũng là kênh chính thức để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin và đóng góp vào việc xây dựng chính sách hội nhập.

Hiện nay VCCI đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 120 Phòng Thương mại và các tổ chức xúc tiến thương mại trên thế giới. VCCI  tích cực tham gia các đoàn đàm phán về kinh tế - thương mại, các Uỷ ban song phương và đa phương về hợp tác kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế như WTO, APEC, ASEAN, CACCI, GMS, ACMECS, PECC…nhằm học hỏi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Tấn Công khẳng định, công tác đối ngoại nhân dân của VCCI luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, nhất là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

VCCI mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến thương mại - đầu tư. (ảnh: Gia Nguyễn)

Cũng tại buổi gặp, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch VCCI cũng tóm tắt hoạt động đối ngoại của VCCI trong thời gian qua, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất.

Thứ nhất, Ban Đối Ngoại Trung ương cập nhật, hướng dẫn cho các tổ chức đối ngoại nhân dân về những định hướng, chính sách, quan điểm của Đảng và nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt thông tin, hướng dẫn kịp thời về những vẫn đề nhạy cảm, những tổ chức nước ngoài cần quan tâm, cân nhắc trong quá trình các tổ chức nhân dân triển khai công việc.

Thứ hai, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ VCCI trong công tác phê duyệt báo cáo, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác xúc tiến hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp là linh hoạt và đúng thời điểm, gắn với biến động của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Thứ ba, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc báo cáo lãnh đạo cấp cao tạo cơ chế phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm cho VCCI trong việc triển khai các hoạt động thuần túy hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến thương mại - đầu tư, không có yếu tổ chính trị, nhạy cảm. Việc được phân cấp thẩm quyền sẽ giúp VCCI phát huy tính chủ động, sáng tạo đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, tuy nhiên vẫn sẽ tuân thủ việc làm báo kết quả công việc theo quy định hiện hành. Cụ thể:

Thứ tư, đối với các hoạt động mang tính thường xuyên: hội nghị, hội thảo, đón tiếp các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, gặp gỡ doanh nghiệp trực tiếp, trực tuyến có yếu tố nước ngoài, kiến nghị Ban Đối ngoại Báo cáo Ban Bí thư cho phép Đảng Đoàn – Ban Thường trực VCCI chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về hoạt động của VCCI (cả hoạt động đã nằm trong kế hoạch và hoạt động phát sinh)

Đối với các hoạt động quốc tế lớn đa phương hoặc song phương cấp cao liên quan đến an ninh quốc gia, có cấp Chính phủ các nước tham gia, VCCI sẽ trình xin chỉ kiến chỉ đạo của Ban Bí thư thông qua Ban Đối ngoại cho phép triển khai thực hiện.

Thứ tư, để tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện các công tác đối ngoại phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, kính đề nghị Ban Đối Ngoại Trung ương đề xuất với các cơ quan hữu quan đồng ý cho cán bộ VCCI được sử dụng hộ chiếu công vụ.

Theo MAI AN - GIA NGUYỄN (Tạp chí diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/vcci-no-luc-tang-cong-tac-doi-ngoai-ho-tro-cong-dong-doanh-nghiep-229614.html