(Dân trí) - Việc cấp giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất nhằm tránh tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

Thông tin với Dân trí, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất đai tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Điều 5 Thông tư 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho đối tượng là hộ gia đình thì ghi "hộ ông" hoặc "hộ bà", sau đó ghi tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó.

Tổng cục Đất đai nói về việc ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ - 1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa).

Kế thừa quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai nêu trên, tại khoản 33 Điều 3 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi đã tiếp tục quy định đối tượng sử dụng đất hộ gia đình là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để đồng bộ với quy định của pháp luật về dân sự trong xác định các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia, thỏa thuận giao dịch dân sự, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã tạo sự lựa chọn cho các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình nếu có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Việc cấp giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất nhằm tránh tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình; minh bạch về đối tượng khi hộ gia đình đưa quyền sử dụng đất tham gia vào thị trường bất động sản.

"Quy định này được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng đất bằng văn bản thỏa thuận có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật"- đại diện Tổng cục Quản lý đất đai cho hay.

Trên cơ sở văn bản thỏa thuận của các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật thì cơ quan đăng ký sẽ ghi đầy đủ tên các thành viên này trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung quy định về giấy chứng nhận cho hộ gia đình sử dụng đất, bảo đảm quy định pháp luật được ban hành phù hợp với thực tiễn.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10/2022 và tháng 5/2023; dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 10/2023.