Tại Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững", ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nêu 7 kiến nghị để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Liều thuốc nào cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 'mau lớn'? - Ảnh 1.

Ông Tô Hoài Nam kiến nghị 7 giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Triển khai các gói kích thích kinh tế: "Một mũi tên chỉ cần trúng một mục tiêu"

Tại Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững", ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa ra 3 khuyến nghị chung.

Thứ nhất, Chính phủ cần xác định mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho ổn định kinh tế vĩ mô và việc làm; khuyến khích mọi hình thức tạo việc làm là bài toán an sinh xã hội cho hàng chục triệu lao động và gia đình. Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, không thể xem nhẹ, do dự hay chậm trễ.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh doanh, trong đó tăng cường tư pháp và thực thi pháp luật được coi là biện pháp trung tâm của cải cách môi trườn pháp lý kinh doanh. Bởi lẽ, kinh doanh và kinh tế thị trường đòi hỏi sự chắc chắc của pháp luật. Sự chắc chắn của pháp luật hiểu theo nghĩ của doanh nghiệp là chỉ cần làm đúng quy định pháp luật khi thực hiện một dự án hay đăng ký sản phẩm…

Thứ ba, các gói kích thích kinh tế để ngăn chặn suy giảm là rất cần thiết, nhưng không nhất thiết phải "một mũi tên trúng nhiều mục tiêu". Có thể trong một số gói phải thiết kế cẩn trọng hơn với phương châm "một mũi tên chỉ cần trúng một mục tiêu" sẽ an toàn hơn.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng có những yếu tố trước đây có lợi giờ lại bất lợi, ví dụ mối tương quan giữa thị trường Việt Nam với Trung Quốc, giữa thị trường 100 triệu dân và 1,4 tỷ dân.

Thực hiện cấp bù lãi suất để mở rộng quy mô vốn vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa ra 7 kiến nghị đối với các cơ quan chức năng.

Thứ nhất, thực hiện việc cấp bù lãi suất để thúc đẩy các ngân hàng mở rộng quy mô vốn vay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt chú trọng các khoản vay tín dụng xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, đổi mới sáng tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến chế tạo, chuỗi liên kết…

Thứ hai, kéo dài chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế đến hết năm 2023. Đồng thời với việc cải cách trình tự, thủ tục thuế, chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi, qua đó hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp trước áp lực về giá, chi phí sản xuất, sinh hoạt tăng cao.

Thứ ba, nhanh chóng ban hành chính sách hỗ trợ mua bán trực tuyến dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và 5,2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ đối tượng này thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng từ giao dịch mua, bán hàng hoá trực tiếp sang online, giúp họ tồn tại và phát triển.

Đây được cân nhắc như một giải pháp đặc biệt, bởi phần lớn doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương được xác định là công cụ thoát nghèo gắn chặt với vấn đề an sinh xã hội.

Triển khai nhanh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ tư, thực hiện hỗ trợ qua hình thức mua sắm công đối với gói thầu xây dựng dưới 5 tỷ đồng và mua sắm hàng hoá dịch vụ dưới 3 tỷ đồng sử dụng ngân sách phải dành cho các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Đối với những gói thầu đòi hỏi năng lực khoa học công nghệ quá cao hoặc giá gói thầu xây dựng trên 5 tỷ đồng và mua sắm hàng hoá dịch vụ trên 3 tỷ đồng, thì ưu tiên các nhà thầu có sử dụng nhà thầu phụ là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Thứ năm, triển khai nhanh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định. Nếu được hỗ trợ đầy đủ, khu vực này sẽ khởi nguồn cho đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, cũng chính là phương án khả thi nhất cho Việt Nam có thể đưa ra các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ từ các viện, trường vào thực tế.

Thứ sáu, tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân trong nước mạnh dạn đầu tư thành lập các khu, cụm vườn ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hai phương diện ban hành chính sách pháp luật và thực thi.

Theo Báo Chính phủ

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/lieu-thuoc-nao-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-mau-lon-119220811194519858.htm