Từ ngày 18 đến 20 tháng 7 năm 2012, HĐND tỉnh khóa XV đã họp kỳ thứ 3. Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị. Kỳ họp đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Từ ngày 18 đến 20 tháng 7 năm 2012, HĐND tỉnh khóa XV  đã họp kỳ thứ 3. Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị. Kỳ họp đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân trong tỉnh.

 

          Tại phiên họp bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 15 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012; Nghị quyết về việc xem xét quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử đụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Nghị quyết về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập; Nghị quyết về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ %lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc quy định mức thu đấu giá tài sản; Phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 (2012 - 2015) về điều chỉnh mức trợ cấp, thu hút  đề án, thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn; Nghị quyết về chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020; Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2012./.