Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích về các thông điệp "cứng rắn" nêu trên trước khi Quốc hội thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

 .

Chiều nay Quốc hội sẽ bấm nút thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Khắc phục triệt để, hiệu quả tình trạng “sở hữu chéo” của các tổ chức tín dụng, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, hóa chất”... những yêu cầu khá "cứng rắn" đã được nêu tại dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo này vào chiều nay (10/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu báo cáo tiếp thu, giải trình, trong đó có nêu lý do về các thông điệp "cứng rắn" nêu trên.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với các tổ chức tín dụng, tăng cường minh bạch, khắc phục triệt để hiệu quả tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm được định giá không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau”.

Quá trình xin ý kiến, có đại biểu đề nghị bỏ cụm từ “triệt để” trong nội dung trên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay không tài sản bảo đảm không đúng quy định hoặc tài sản bảo đảm không đúng giá trị, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau” là những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an toàn, an ninh tài chính cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra nhiệm vụ trong tâm tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng với yêu cầu “chấm dứt tình trạng “sở hữu chéo””. Do vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ cụm từ "triệt để" như dự thảo Nghị quyết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, một số ý kiến đề nghị nhấn mạnh rõ việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% thực hiện quá chậm, đề nghị đưa ra các giải pháp, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, Dự thảo Nghị quyết đã nêu rõ: “Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh việc giải ngân các chính sách của Chương trình... Trong quá trình thực hiện, rà soát nội dung trong Chương trình không còn phù hợp với tình hình thực tế, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp”, là đủ cơ sở để Chính phủ triển khai thực hiện các chính sách được nêu trong Nghị quyết số 43/2022/QH15, trong đó có việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%.

Liên quan đến thị trường vốn, dự thảo nêu yêu cầu bảo đảm hoạt động thông suốt, lành mạnh, chất lượngcác thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung "đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản” vào cuối nội dung này.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung dự thảo Nghị quyết đặt ra yêu cầu chung về bảo đảm hoạt động an toàn của các loại thị trường, trong đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được tiếp thu, bổ sung theo ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, do vậy, xin giữ như dự thảo Nghị quyết.

Với khó khăn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - vấn đề nóng cả trong và ngoài nghị trường, dự thảo nghị quyết yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước.

Có ý kiến đại biểu đề nghị bỏ cụm từ “dứt điểm” trong nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi âm rằng, việc xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế có nhiều nguyên nhân; một trong những nguyên nhân chính là việc tổ chức đấu thầu tập trung chậm được triển khai; chưa tích cực đàm phán giá thuốc sát với tình hình thực tế; chậm gia hạn đăng ký thuốc; công tác kiểm tra, thúc đẩy việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế chưa tích cực, quyết liệt; sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thiếu chặt chẽ; một số cán bộ, ngành và địa phương thiếu mạnh mẽ, sợ trách nhiệm, không dám làm..., đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đến công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh.

Vì vậy, việc giải quyết “ngay lập tức”, “dứt điểm” cần được nhấn mạnh và quan tâm thực hiện, do vậy, xin cho giữ như dự thảo Nghị quyết.

Theo Nguyễn Lê (Báo Đầu tư)

https://baodautu.vn/khac-phuc-triet-de-so-huu-cheo-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-thieu-thuoc-chua-benh-d177491.html