Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 954 tỷ đồng

Hưng Yên: Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 954 tỷ đồng

Đăng ngày 04 - 05 - 2018

   

Đến hết tháng 4, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt 954,9 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đạt cao là: Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt 95,9 tỷ đồng; thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt 857,3 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 899 triệu đồng…

Hiện nay, Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia giao dịch thủ tục hải quan tại đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

 

 

Nguồn: baohungyen.vn