Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 15 vùng trồng nhãn xuất khẩu...

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, toàn tỉnh có 15 vùng trồng nhãn xuất khẩu; trong đó có 2 vùng trồng nhãn được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) và xã Hàm Tử (Khoái Châu); 13 vùng được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Đến nay, toàn tỉnh có 4 khu vực đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý gồm: Thành phố Hưng Yên và các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ. 


Vụ nhãn năm nay, Sở đã triển khai hỗ trợ các nhà vườn trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP được 1.300 ha, cho sản phẩm chất lượng cao, sản lượng ước đạt 16 nghìn tấn quả.


Đào Ban