Đoàn cán bộ doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tham dự hội thảo

ĐOÀN CÁN BỘ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN THAM DỰ HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ  DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI”

Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Đoàn đại biểu của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên có 15 người do đồng  chí Đặng Đình Quân - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trưởng các  Phòng, Ban của Hiệp hội và các Giám đốc, tổng giám đốc  các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đã tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi” do Phòng  Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổ chức lao động Quốc tế ILO chủ trì.

          Tại buổi Hội thảo, Đoàn đã được nghe ông Phạm Văn Oanh – Chuyên gia lao động Quốc tế,  ông Trần Trí Dũng- Phó giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động sơ qua về  Dự thảo Bộ luật lao động được sửa đổi lần này. Dự thảo bộ luật lao động sửa đổi lần này có nhiều đổi mới ở Chương việc làm, Chương Hợp đồng lao động và một số Chương, Điều khác.   

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hiệp hội và các đồng chí trong đoàn đã đóng góp vào Dự thảo một cách sôi nổi, tâm huýết và đi vào trọng tâm. Đồng chí chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh:

- Cần có một chương về Người sử dụng lao động để quy rõ quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

- Chương III, Điều 33 không nên để người lao động được ký kết lao động với nhiều người  sử dụng lao động vì như vậy vô hình chung để xảy  ra tranh chấp giữa những người sử dụng lao động, để tránh xảy ra tranh chấp về lao động giữa những người sử dụng lao động thì phải  có Luật quy định nếu người lao động đến xin việc thì phải có xác nhận và có quyết định cho thôi việc tại nơi làm việc trước đây thì mới nhận.

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với Văn phòng Giới sử dụng lao động, Nhà nước phải đứng ra thành lập và công nhận Văn phòng  Giới sử dụng lao động cấp tỉnh để Văn phòng Giới sử dụng cấp tỉnh hoạt động có tư cách  pháp nhân, có chủ trương, trách nhiệm và hiệu quả.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương Giới sử dụng lao động do ông Phùng Quang Huy – Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động của VCCI chủ trì.