Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, chiều 29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường tháng 8/2022 để xem xét hai nội dung quan trọng, cấp thiết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và điều hành phiên họp.

UBTVQH họp phiên bất thường xem xét 2 nội dung quan trọng, cấp thiết - Ảnh 1.

Chiều 29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường tháng 8/2022 để xem xét hai nội dung quan trọng, cấp thiết.

Dự phiên họp có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phía khách mời có lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Khẩn trương, tích cực nhất có thể, nhanh được ngày nào tốt ngày đó 

Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được một số Tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến danh mục các dự án đầu tư thuộc Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất “điều hòa” vốn đầu tư công trung hạn 5 năm. 

Chính phủ cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với khoản vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ hết.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hai nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đều thuộc lĩnh vực đầu tư công, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tiến độ giao vốn, giải ngân đầu tư công chậm. 

Đặc biệt là gói chính sách tài khóa, tiền tệ đã 8 tháng kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ mới hoàn tất danh mục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, tích cực, nhanh ngày nào tốt ngày đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội tổ chức rà soát, thẩm tra và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp bất thường.

UBTVQH họp phiên bất thường xem xét 2 nội dung quan trọng, cấp thiết - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Nếu UBTVQH thống nhất, sẽ ban hành nghị quyết trước 2/9, tạo điều kiện để giao vốn cho các bộ ngành, địa phương

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 2 nội dung: Thứ nhất, xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 

Thứ hai, xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nếu Ủy ban Thường vụ thống nhất, sau phiên họp này sẽ ban hành các Nghị quyết trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tạo điều kiện để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các bộ ngành và địa phương. 

Đối với dự án nào đủ điều kiện giao vốn ngay, dự án chưa đủ điều kiện đôn đốc thực hiện, tạo điều kiện cho tăng trưởng, đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội, giải ngân đầu tư công và các mục tiêu nêu trong Nghị quyết 43/2022/QH15.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ nghe tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ; và thảo luận về nội dung trên.

Theo Báo Chính phủ

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ubtvqh-hop-phien-bat-thuong-xem-xet-du-an-phuc-hoi-kinh-te-119220829110232599.htm