Hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển “Hưng Thịnh” và “Yên Bình” của tỉnh Hưng Yên

Chiều 7/7, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến Đầu tư tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế...

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 10/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 489 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, cụ thể hóa khát vọng, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu. 

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch, đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; xã hội phát triển hài hoà với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo đó, mục tiêu cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,0%/năm giai đoạn 2021 - 2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030: 278 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2030: Nông nghiệp, thủy sản 3,6%; công nghiệp, xây dựng 64,1%; khu vực dịch vụ 25,4%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,9%. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 60 - 65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Kinh tế số chiếm 35% GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 8,5 - 9,0%/năm. Đóng góp bình quân của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 đạt 50 - 55%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm dưới 1,0%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5% vào cuối năm 2025 và không còn hộ nghèo đến năm 2030

Về môi trường, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường đạt 100%; 100% dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường…

Nội dung quy hoạch tỉnh Hưng Yên cũng đã định vị tầm nhìn đến năm 2050, đó là: Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; là nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước.

Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng "0". Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. 

Quy hoạch tỉnh xác định tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh theo mô hình tổ chức không gian “2 vùng động lực, 2 hành lang kinh tế, 5 trục phát triển, 3 trung tâm tăng trưởng”.

Trong đó, 2 vùng kinh tế động lực gồm: Vùng phát triển phía Nam là vùng phát triển đô thị - khoa học công nghệ - dịch vụ - du lịch và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Phố Hiến xưa; giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng. Vùng phát triển phía Bắc là vùng phát triển đô thị - công nghiệp năng động của tỉnh gắn với Thủ đô Hà Nội, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trục hành lang kinh tế - đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế (Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng) và cảng biển cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

Và 2 hành lang kinh tế gồm: Hành lang công nghiệp - đô thị cấp vùng gắn với quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hành lang văn hóa - lịch sử - sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường “di sản” ven sông Hồng.

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên cũng đã định hình rõ 3 khâu đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển tỉnh Hưng Yên.

Một là, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, hạ tầng năng lượng, viễn thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trên cơ sở kết hợp giữa đào tạo, đào tạo lại và thu hút lao động chất lượng cao từ ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và triển khai các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Phát huy bản sắc văn hóa con người Hưng Yên “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”.

Ba là, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số gắn với thu hút các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, phát triển, triển khai, ứng dụng khoa học, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Cùng với các mục tiêu được phê duyệt trong Quy hoạch, Hưng Yên cũng đã đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, bố trí nguồn vốn đầu tư ưu tiên cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực để thu hút nguồn lực cho phát triển như: Cơ chế, chính sách phát triển vùng động lực, chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn, chính sách phát triển các ngành sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Thành phố Hưng Yên hôm nay.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sản phẩm kết tinh từ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối lãnh đạo phát triển đất nước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết của Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XIX về định hướng phát triển tỉnh, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của HĐND, UBND tỉnh. Quy hoạch mở ra không gian mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ là tiền đề để tỉnh Hưng Yên tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế trên con đường phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Hội nghị hôm nay, đã đưa vùng đất địa linh nhân kiệt Hưng Yên xứng tầm với “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Tôi đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Hưng Yên đã xây dựng lên quy hoạch này để Chính phủ thông qua và triển khai. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Qua báo cáo quy hoạch và phát biểu của nhà đầu tư, điều đó thể hiện sự tâm huyết, hiểu biết sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Các nhà đầu tư cũng đã thể hiện sự ủng hộ với Hưng Yên vượt qua các rào càn, sức ì trước đây chưa làm được. Có được kết quả như hôm nay, chúng ta phải cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đi trước, các bài học hay, những điều chưa làm được để từ đó chúng ta rút ra những bài học hữu ích trong thực tại”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Hưng Yên cần xác định rõ về tầm quan trọng của quy hoạch cũng như xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả nhất. Có thể khẳng định, quy hoạch có định hướng quan trọng nhưng quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược mới đem lại hiệu quả tích cực. Vì thế, muốn khai tác tốt thì phải làm tốt bài toán quy hoạch.