Bộ tài liệu Xúc tiến vào Khu công nghiệp (KCN) miền Bắc và miền Trung Việt Nam bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Nhật vừa được Công ty cổ phần Kết nối Đầu tư Việt Nam (Vietnam Invest Network) chính thức công bố; hướng tới đối tượng phục vụ chính là cộng đồng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Công bố tài liệu xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp miền Bắc và miền Trung
(16/7/2012)

Bộ tài liệu Xúc tiến vào Khu công nghiệp (KCN) miền Bắc và miền Trung Việt Nam bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Nhật vừa được Công ty cổ phần Kết nối Đầu tư Việt Nam (Vietnam Invest Network) chính thức công bố; hướng tới đối tượng phục vụ chính là cộng đồng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Được hoàn thành với sự hỗ trợ của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và chủ đầu tư các KCN, bộ tài liệu này cung cấp khá đầy đủ thông tin về hệ thống nhà xưởng, cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc…), nguồn nhân lực, tiềm năng, chính sách kêu gọi đầu tư của 110 KCN, khu kinh tế (KKT) thuộc 25 tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Kèm theo là thông tin về tình hình kinh tế - xã hội các địa phương nơi có các KCN, KKT.

Bộ tài liệu hiện đã được đưa lên website của JETRO tại địa chỉ http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07000996. Trong những tháng cuối năm 2012, chương trình khảo sát sẽ tiếp tục được thực hiện tại các KCN miền Nam để hoàn thành bộ tài liệu Xúc tiến đầu tư vào KCN trên phạm vi cả nước.

SGGP